Eczane danışmanlığı ve takipli ilaçlar

Bir Kuyu Danışmanlık markası olan STOK DURUM olarak; eczanelerimizde satış ve pazarlama kadar bürokratik süreçlere ve sonuçlarını da önem veriyoruz. Bu sebeple makalemizde “eczanelerde takipli ilaçlar” terimi, özellikleri, dikkat edilmesi gereken hususlar ve olası cezaları ile haklı itirazlar üzerinde duracağız. Eczane danışmanlığı ve eczane sayım hizmetleri konusunda elde ettiğimiz deneyimi paylaşmaya devam ediyoruz.

Eczane danışmanlığı hususunda en önemli unsurlardan bir tanesi de Eczanelerimizde bulanan takipli ilaçlardır. Eczaneler takipli ilaç, genellikle özel bir reçete ile satılan ve kullanımı kontrol altında tutulan ilaçları ifade eder. Bu ilaçlar, hastalıkların tedavisi için özel koşullar veya belirli durumlar gerektiren, potansiyel olarak tehlikeli veya kötüye kullanılabilecek ilaçlardır. Bu tür ilaçlar arasında ağrı kesiciler, uyuşturucular, psikiyatrik ilaçlar, antibiyotikler gibi çeşitli kategorilerdeki ilaçlar bulunabilir.

Takipli İlaçların yasal ve genel prosedür genellikle şu adımları içermektedir:

Reçete: Bu ilaçlar genellikle bir doktor reçetesi ile satılır. Doktor, hastanın durumunu değerlendikten sonra özel bir reçete yazabilir.

Eczane Ziyareti: Hasta, reçetesini bir eczaneye götürür. Eczacı, reçeteyi kontrol eder ve ilacı talep eden kişinin kimliğini ve durumunu doğrular.

Kayıt Tutma: Eczaneler, bu tür ilaçların satışını kayıt altına almak zorunda olabilirler. Bu, ilacın hangi hastaya satıldığını ve ne kadar alındığını izlemek için yapılır. Eczane sayım ve eczane danışmanlığı ile doğrudan ilişkili olan bu süreçte eczaneler ve çalışanları ile ortak bir süre. Yönetimim yapılmalıdır.

Sınırlı Satış: Bazı takipli ilaçlar, belirli bir süre veya miktar içinde sınırlı bir şekilde satılabilir. Bu, ilacın kötüye kullanılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Satışların sınırlı olması eczane danışmanlığı know how paylaşımını ve eczane sayım hizmetini eczaneler için zorunlu kılmaktadır.

Raporlama: Eczaneler, belirli ilaçların satışı hakkında düzenli olarak rapor vermek zorunda olabilir. Bu, sağlık otoritelerinin ilaç kullanımını izlemelerine ve gerektiğinde müdahale etmelerine olanak tanır.

Bu prosedürler, genel olarak bir ülkenin sağlık sistemine, ilaç yönetim politikalarına ve yasal düzenlemelerine bağlı olarak değişebilir. Sağlık otoriteleri, bu tür ilaçları takip ederek halk sağlığını korumaya çalışırlar. Eczane danışmanlığı bu süreç hakkında eczanelerle iletişim kurmak üzerine de kuruludur.

Takipli İlaçlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eczane sayım ve eczane danışmanlığı konusunda elde ettiğimiz tecrübeler bize eczanelerde takipli ilaçlarla ilgili birkaç önemli noktaya dikkat etmek önemli. İşte bu konuda göz önünde bulundurmanız gereken bazı hususlar:

Doktor Reçetesi: Takipli ilaçlar genellikle doktor reçetesi ile satılır. Bu nedenle, ilacı satın almadan önce geçerli bir reçetenizin olduğundan emin olun. Eczacı danışmanlığı hizmetimizden faydalanmayı unutmayın.

Kimlik Kontrolü: Eczaneler, takipli ilaçları satarken genellikle kişinin kimliğini kontrol ederler. Kimlik belgesi veya diğer kimlik doğrulama yöntemleriyle bu kontrolü sağlamak, ilacın doğru kişiye teslim edildiğinden emin olmalarına yardımcı olur. Eczacı danışmanlığı ve eczane sayım hizmetleri sırasında yaşadığımız deneyimler bizlere gösteriyor ki başkasının yerine ilaç alma eğilimi oldukça yoğun fakat bu durum eczaneler ve çalışanları için ciddi bir tehlike.

Doz ve Talimatlar: İlacı aldığınızda, eczacı tarafından size doğru doz ve kullanım talimatları verilmelidir. İlacın nasıl alınması gerektiği, muhtemel yan etkiler ve önerilen kullanım süresi gibi bilgileri dikkatlice anlamak önemlidir. Eczane danışmanlığı ve eczane sayım hizmetlerimizde edindiğimiz tecrübeler doz ve talimatlar konusunda hastaların en az doktor kadar bilinçlendirilmesi yönünde olduğunu gösteriyor.

Sınırlı Satış Kontrolleri: Bazı takipli ilaçlar, belirli bir süre veya miktar içinde sınırlı bir şekilde satılabilir. Eczacının bu kısıtlamalara uyması ve ilacı uygun şekilde sağlaması önemlidir. Eczane sayımları ve eczane danışmanlığı hizmeti verdiğimiz firma ve eczanelerde sıklıkla stok fazlalığı, satış sırasında kontrol dışı istekler olduğunu görmekteyiz. Eczanelerde özellikle eczane danışmanlığı hizmeti verdiğimiz sınırlı ilaç satışının lokasyon olarak yoğun olduğu eczanelerde özellikle dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Amatem ya da onkoloji hastanelerine lokasyon olarak yakın eczanelerde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur satış takibi olacaktır. Bunu eczane sayım hizmeti ile eczanelerimiz desteklemelidir.  

Raporlama ve Kayıt Tutma: Eczaneler, takipli ilaçların satışını kayıt altına almak ve düzenli olarak sağlık otoritelerine rapor vermek zorunda olabilirler. Bu, ilacın izlenmesine ve kötüye kullanımın önlenmesine yardımcı olur.

Yan Etkiler ve İlaç Etkileşimleri: Aldığınız ilaçların olası yan etkilerini ve diğer ilaçlarla etkileşimlerini bilmek önemlidir. Eczane danışmanlığı hizmet deneyimlerimiz göstermekteki doktor kadar eczanelerde bu konuda hizmet alan müşteriler tarafından bilgi kaynağı ve bilir kişi olarak görülmektedir. Yine de bilinmektedir ki eczacı asistanlarımız ve eczacılarımız ilaç tavsiyesinden özellikle takipli ya da beşeri grup ilaç tavsiyesinden uzak kalmalılar ve bu hususa herhangi bir yaptırıma muhatap kalmamak için uzak durmalıdırlar.

Son Kullanma Tarihi: İlacın son kullanma tarihini kontrol etmek önemlidir. Geçmiş bir tarihli ilaç kullanmak sağlığınıza zarar verebilir. Eczane sayım hizmeti sırasında bu sürecin detay takibini yapabilir, sadece beşeri değil OTC ürünlerde de süreci yönete bilirsiniz. Ayrıca eczane danışmanlığı hizmetinden faydalanarak sürecin eczane içerisinde kültüre dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

SONUÇ

Bu noktalara dikkat etmek, takipli ilaçların güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı olabilir. Eğer herhangi bir sorunuz veya şüpheniz varsa, tedarikçilerinize veya eczane danışmanlığı hizmeti aldığınız firmaya ulaşmanız her zaman en doğrusudur.

Eczanelerde takipli ilaçlarla ilgili yasal düzenlemelere uymamanın cezai yaptırımları, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Cezalar genellikle yerel sağlık otoriteleri veya ilaç düzenleme kurumları tarafından belirlenir. Ayrıca, sağlık ve ilaç mevzuatı ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Eczane danışmanlığı ve eczane sayım hizmeti verdiğimiz firmalara içtihat konusunda deneyimlerimizi STOK DURUM aracılığı ile sıklıkla ileterek birebir paylaşımlarda bulunuyoruz.

Örneğin, bir eczacının reçeteye dayalı ilaçları yanlış bir şekilde satması, sahte reçetelerle ilaç temin etmesi veya ilaçların takip edilmesi gereken kurallara uymaması durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Cezalar arasında para cezaları, lisansın askıya alınması veya iptali, hapis cezaları gibi çeşitli şekillerde olabilir. Eczane danışmanlığı hizmetimiz bu noktada hukuki süreçler konusunda da siz eczacılarımızın yanında yer alıyor.

Cezai yaptırımların detayları, hangi yasaların ihlal edildiğine, ihlalin ciddiyetine, kişinin önceki ihlal geçmişine ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişir. Bu nedenle, eczane danışmanlığı konusunda hizmet alan bir eczacının veya sağlık profesyonelinin, ilgili yasalara ve yönetmeliklere tam olarak uyması önemlidir.

Eczane Danışmanlığı ve Takipli İlaçlar

Eczacılarımız için önemli bir içerik daha cezai şartlar hususunda ne yapmaları gerektiği üzerinedir. Var olan kanun ve yönetmelikler itiraza açık nedenler oluşturabilirler. Örneğin, İl Sağlık Müdürlüğü, bu cezaları keserken genellikle Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna aykırılıktan dolayı veya Eczacı ve Tıbbi Satışa Hazır İlaçlar Hakkında Kanuna uymama sebeplerini göstererek işlem yapmaktadır. İlgili kanun maddeleri: 

6197 Sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun

“Madde 24 –(Değişik: 2/1/2014-6514/36 md.)

Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.”

 “Madde 44 – (Değişik : 23/1/2008-5728/172 md.)

Bu Kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket edenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde ve bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.”

 1262 Sayılı İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu

“Madde 18 – (Değişik: 2/1/2014-6514/31 md.)

10 uncu maddede yazılı tahlil neticesinde, müstahzarların terkibinde bulunan maddelerin saf olmadığı veya ruhsat almak için verilmiş olan formüle uymadığı veya müstahzarın tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek surette imal edilmiş olduğu anlaşılırsa, fiil suç oluşturmadığı takdirde, ruhsat sahibi ile müstahzarların bu şekilde imal edildiğini bilerek satan, satışa arz eden veya sattıranlara on bin Türk Lirasından beş yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Müstahzarların bu Kanuna aykırı şekilde tanıtım ve satışını yapanlar ile bunları onaylı endikasyonu dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar idari para cezası verilir. Ancak bu ceza yüz bin Türk Lirasından aşağı olamaz.

Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.

Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında yirmi bin Türk Lirasından üç yüz bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

İş bu noktada eczacılarımız;

Fillerin tekrarı halinde de cezaların iki katı ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Ancak kanunun uygulaması esnasında bazı aykırılıklardan doğan hakların kullanılması salık verilmektedir. Örneğin; kuyu başına uygulanan para cezaları bu konuda en bariz itiraz nedenlerini oluşturmaktadır. Aykırılık olduğu iddia edilen eylem 25 kutu ilaç ise 200X50=10.000 TL olarak uygulamaktadır.

Sağlık müdürlüklerinin başka bir deyişle idarenin, bu şekilde kutu başına para cezası uygulaması doğru ve haklı değildir. İddia konusu aykırılık tek tutanakla düzenlenip bir kez idari yaptırım kararı verilmiş ise tüm satışlar tek bir eylem olarak kabul edilir ve tek bir idari para cezası uygulanır. Ancak, İl Sağlık Müdürlükleri, bunun aksine ayrı ayrı para cezası kesmekte ve satış çok ise bu para cezalarının miktarları artmaktadır. Şayet, eczane/ eczacı aleyhine bu şekilde bir idari para cezası düzenlenmiş ise derhal dava açarak iptalini ve yargılama sürecinde uygulanmaması talep edilmelidir.

Eczanelerde takipli ilaçlarla ilgili cezalar hakkında daha spesifik bilgileri almak için, bulunduğunuz ülkenin sağlık bakanlığı veya ilaç düzenleme otoritesi gibi resmi kaynakları kontrol etmek veya bir hukuk profesyoneline danışmak en uygunudur.

STOK DURUM olarak biliyoruz ki eczanede ilaç takibi, eczane sayımlarının ve eczane danışmanlığı hizmetlerinin doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi açısından en önemli bir unsurlardan biridir. Uzman eczane asistanlarının eczane sayımı ve ilaç takibi sırasında dikkatli olmaları konusunda eğitmek ve bu yönde denetimleri sağlamak, eczane içi süreçleri yönetmek bakımından hedeflediğiniz stratejik plana ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca eczane danışmanlığı aldığınız firmalar ya da STOK DURUM ile sürekli olarak bağlantıya geçmelisiniz.

Bu aşamada Stok Durum ekiplerimiz, eczane danışmanlığı verdiğimiz uzman kadromuzla birlikte veri bankamızı sürekli olarak güncel tutmaktadır. Ayrıca Stok Yönetimine yönelik yazılımlarımızın yanı sıra sıcak sahada yaptığımız sayımlarda 3. Kişiler gizliliğine uygun hareket ederek periyodik olarak personelimi bu kurum kültürüne göre eğitimlere alıyoruz. Stok yönetimini Stok Sayımları ile entegre ederek sürdürülebilir envanter çözümleri üretiyoruz. Eczane danışmanlığı hizmetlerimizde entegrasyonel bir süreç planı izliyoruz.

Stok Yönetim durumunuz ve ilgilendiğiniz diğer konularda bilgi almak için müşteri temsilcilerimiz ya da eczane danışmanlığı veren uzman ekibimizle bağlantıya geçiniz.