Eczane sayımı ve Danışmanlığı

Bir Kuyu Danışmanlık markası olan STOK DURUM olarak; eczane sayımı işlemleri sürecinde eczanelerimizde stratejik planlama, karlılık ve ürün tanıtımı süreçlerine önem veriyoruz bu sebeple makalemizde eczane sayım, ürün tanıtımı, reklam  ve yasal zorunluluklar üzerinde duracağız.

Ürün tanıtımı için genel şartlar izlendiğinde ortaya eczanelerimizde olan ürünlerin bir çoğu için farklı bir kategorizasyon olduğunu görmekteyiz. Eczane sayımı çalışmalarında da sık sık gördüğümüz ilaç statüsünde olmayan destekleyici ürünlerin, ilaç ismi ile kategorize edilmiş ürünlerden ayrıldığı gözlemlenmektedir.

Bu aşamada stratejik bir planlama yapmak için genel yapıda karlılığı ön plana koymanın eczane sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Eczane danışmanlığı noktasında genel kazanç kıstasları için dikkat edilmesi gereken kurallar maddeler halinde belirtilmiştir.

Eczane Stok Yönetimi ve Tedarik: Stok yönetimini optimize ederek, en çok talep gören ürünleri her zaman bulundurmak ve stokta fazlalık yaşanmamasına özen göstermek önemlidir. Eczane sayımı bu işlemlerin kontrolü açısından en önemli unsuru oluşturmaktadır. Tedarik süreçlerini iyileştirerek, maliyetleri düşürebilirsiniz.

Müşteri Memnuniyeti Odaklı Hizmet: Müşteri memnuniyeti odaklı bir hizmet sunmak, müşterilerinizi geri dönüşümlü hale getirebilir. İyi bir hizmet sunduğunuzda, müşterilerinizin sadakati artar ve bu da tekrar alışveriş yapmalarına veya tavsiye etmelerine neden olabilir.

Kampanyalar ve İndirimler: Özel günlerde, kampanyalar veya indirimler düzenleyerek müşteri çekebilirsiniz. Sadık müşterilere özel indirimler veya sadakat programları oluşturmak da müşteri bağlılığını artırabilir.

Diğer Hizmetlerle Entegrasyon: Eczanelerin sağlık hizmetlerinin dışında, danışmanlık, kişisel bakım ürünleri veya benzeri hizmetlerle entegrasyonu sağlamak, müşteri kitlesini genişletebilir ve geliri artırabilir. Eczane sayımı sırasında elde edilecek sonuçlarla yapılacak ürün kategorizasyonu bu süreci hızlandırabilecek öğelerden olacaktır.

Dijital Pazarlama ve Online Varlık: Eczanenizi online platformlarda tanıtarak, dijital pazarlama stratejileriyle müşteri kitlesini artırabilirsiniz. Online satış veya rezervasyon gibi olanaklar sunarak gelir kaynaklarını çeşitlendirebilirsiniz.

Eğitim ve Bilgilendirme: Müşterilere sağlıkla ilgili bilgi vermek, onların güvenini kazanmanıza yardımcı olabilir. Eczanelerde danışmanlık hizmetleri veya düzenli olarak seminerler düzenlemek, müşterilerin size olan güvenini artırabilir.

Yenilikçilik ve Ürün Çeşitliliği: Yeni ve yenilikçi ürünleri müşterilere sunmak, rekabet avantajı sağlayabilir. Trendlere uyum sağlayarak veya özel ürünlerle portföyü zenginleştirmek müşteri çeşitliliğini artırabilir. Eczane sayımları ve eczane stok denetlemeleri sırasında eksik kalmış ürün tespiti ile mali ve pazarlama süreçleri netleştirilebilir.

Bu adımların her biri, eczane işletmenizin gelirini artırma potansiyeline sahip olabilir. Ancak, hangi stratejilerin işletmenize en uygun olduğunu belirlemek için pazar araştırması yapmak, eczane sayımı ile var olan potansiyeli irdelemek ve müşteri geri bildirimlerini aktif biçimde göz önünde bulundurmak önemlidir.

Eczane sayımı ve eczane danışmanlığı

Eczane sayımı ve eczane danışmanlığı konusunda uzmanlığını ve tecrübelerini paylaşan STOK DURUM ürün tanıtım süreçlerinde dikkat edilmesi gereken unsurları da paylaşmaktadır. Ürünlerle ilgili olarak Türkiye’de çeşitli kurumların yaptırımları olduğu bilinmektedir.

Benzer şekilde; bu kurumlar aşağıdaki tanımları ile eczanelerin yasal kontrollerini sağlayarak görev ifa etmektedirler;

Türk Eczacıları Birliği (TEB): TEB, eczacıların mesleki faaliyetlerini düzenler ve denetler. Eczacıların meslek etiği, eğitimi, lisanslama süreçleri gibi konularda görevleri bulunur.

Sağlık Bakanlığı: Sağlık Bakanlığı, sağlıkla ilgili genel düzenlemeleri yapar ve eczanelerin faaliyetlerini denetler. İlaçların ruhsatlandırılması, ithalatı, satışı gibi konularda yetkilidir.

İl Sağlık Müdürlükleri: Eczanelerin yerel düzeyde denetimlerini yaparlar. Eczane ruhsatı, çalışma koşulları gibi konularda yerel düzeyde denetimler gerçekleştirilir.

Türkiye’de eczanelerin reklam yapmasıyla ilgili belirli kurallar ve yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kurallar, Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) Reklam Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Bazı temel gereklilikler şunlardır:

Reklam İçeriği: Eczaneler, ilaç ve ilgili ürünlerin reklamını yaparken, Tıbbi Etik İlkeler ve ilgili mevzuata uygun olmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara göre, reçeteli ilaçların reklamı yapılamaz.

Reklam Yapma Yetkisi: Eczaneler, TEB tarafından verilen izinlerle ve belirlenen kurallara uygun olarak reklam yapabilir. Bu izinler, genellikle TEB tarafından belirlenen kurallara uygun olarak verilir.

Reklamın Yapılacağı Yerler: Eczaneler, sadece eczane içinde veya eczane dışında bulunan sabit bir tabelada, eczacılık hizmetleri ile ilgili bilgileri verebilir. Bunun dışında radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçları üzerinden ilaç veya hizmet tanıtımı yapmak yasaktır.

Bilgilendirme ve Eğitim: Eczaneler, sağlıkla ilgili konularda halkı bilgilendirme ve eğitim amaçlı faaliyetlerde bulunabilir. Ancak bu faaliyetler, reklam niteliği taşımamalı ve doğru bilgi verme amacı gütmelidir.

Sosyal Medya ve İnternet Reklamları: Eczaneler, sosyal medya ve internet üzerinden ilaç veya hizmetlerini tanıtırken dikkatli olmalıdır. Reçeteli ilaçların reklamı yapılamaz, ancak sağlıkla ilgili genel bilgilendirme ve danışmanlık yapılabilir.

Bu kurallar ve gereklilikler, eczanelerin reklam yaparken dikkate almaları gereken genel yönergelerdir. Ancak, TEB’in güncel düzenlemelerine ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına göre değişiklik gösterebilir. Eczaneler, reklam yapmadan önce ilgili yasal düzenlemeleri ve kuralları detaylı bir şekilde incelemeli ve uygun şekilde hareket etmelidir.

Genel olarak eczane sayımı sonrası

ürün tanıtımları sırasında eczacıların ve eczane asistanlarının bilhassa dikkat etmesi gereken kıstaslar şöyledir;

Reçeteli İlaçların Tanıtımı: Reçeteli ilaçların reklamı yapılamaz. Eczaneler, reçeteli ilaçların tanıtımını veya reklamını yapmamalıdır.

Bilgi Verme ve Danışmanlık: Eczaneler, müşterilere ilaçlar veya sağlık ürünleri hakkında bilgi verirken objektif ve doğru bilgi vermeye özen göstermelidir. Hastalık tanısı ve tedavisi yapma yetkisi eczacılara değil, doktorlara aittir. Örneğin; Eczane sayımı sonrasında popüler ürünlerin belirlenmesi ve bunların danışan ile paylaşımı da sorunlar yaratacaktır.

Tıbbi Etik İlkeler: Ürün tanıtımı yapılırken, Tıbbi Etik İlkeler ve ilgili mevzuata uygun hareket edilmelidir. Yanıltıcı, abartılı veya gerçek dışı bilgi vermekten kaçınılmalıdır.

Halk Sağlığına Uyum: Eczaneler, halk sağlığını tehlikeye atabilecek bilgi veya ürünleri tanıtmamalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara ve standartlara uymalıdır.

Sosyal Medya ve İnternet Üzerinden Tanıtım: Sosyal medya ve internet üzerinden ürün tanıtımı yapılıyorsa, yine doğru ve güvenilir bilgi verme esasıyla hareket etmek önemlidir. Reçeteli ilaçların tanıtımı yapılamaz.

Sahte ve Kaçak Ürünlerden Kaçınma: Eczaneler, sahte veya kaçak ürünlerin tanıtımını yapmamalı ve bu tür ürünlerin satışını gerçekleştirmemelidir. Bu ürünlerin tespitini eczane sayımı sırasında özellikle çalıştıkları ekiple tartışmalı ve sonuç aramalıdır.

Ancak; Eczaneler, ürün tanıtımı yaparken özellikle doğru ve doğrulanabilir bilgi vermeye özen göstermelidir. Müşterilerin sağlıkla ilgili doğru bilgiye erişmesini sağlamak, eczacının önemli bir sorumluluğudur. Bu nedenle, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yasalara, etik kurallara ve sağlık standartlarına uygun olmasına özen gösterilmelidir.

Sonuç olarak; eczane sayımı ve eczane danışmanlığı hizmetlerinin doğru kurum ve kuruluşlardan alınması çok önemli olacaktır. Özellikle eczane sayımı işlemlerinin gizli müşteri uygulamaları gibi yapılması, eczane danışmanlığı hizmetlerinin ise sürekli ve entegre uygulamalarla eczanelerde uygulanması bu aşamada çok ama çok önemlidir.

Bu sebeple, STOK DURUM müşterilerine kendi denetim mekanizmalarını oluşturabilecekleri sistemler sunarak eczanelerin iç kontrol sıklığını ve denetim mekanizmasını  kuvvetlendirir.

Stok Yönetim durumunuz ve ilgilendiğiniz diğer konularda bilgi almak için müşteri temsilcilerimiz ya da uzman ekibimizle bağlantıya geçiniz.