Eczane asistanları ve eczane danışmanlığı

Bir Kuyu Danışmanlık markası olan STOK DURUM olarak; eczanelerimizde sürekli eğitime ve kalifiye personel bilincine önem veriyoruz. Bu sebeple makalemizde “eczacı asistanları” ya da namıdiğer terimi üzerinde duracağız. “Eczane asistanları” eski tabir ile eczane kalfaları terimi, genellikle bir eczanenin işleyişinin en temel unsurunu oluşturmaktadır. Eczanenin tüm sürdürülebilir modüllerinin genel kontrolüne sahip bu iş kolu; müşterilerinin ürünleri daha kolay bulmalarını, satın almalarını ve genel deneyimlerini iyileştirmeyi amaçlayan rehber bir meslektir.

Eczane danışmanlarının sık olarak görüştükleri ve geri dönütlerin en yapıcı alındığı nokta olmaları sebebi ile makalemizde bu alanın kişisel ve mesleki olarak tanımları ile dikkat etmeleri gereken hususlardan bahsettik.

Eczane danışmanlığı tecrübelerimizden yola çıkarak, eczane asistanları; eczacıların yanında çalışarak eczane işletmeciliğinin ve hasta bakımının temel bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Onların önemi birkaç açıdan ortaya çıkar:

a- Hasta Danışmanlığı ve İletişim: Eczane asistanları, hastalarla doğrudan iletişim kurarlar ve onlara ilaçlar, dozajlar, yan etkiler ve kullanım talimatları konusunda yardımcı olurlar. Bu, hasta memnuniyetini ve doğru tedaviyi sağlamak için kritik bir rol oynar.

b- İlaç Hazırlama ve Dağıtım: Reçeteleri okuyarak ilaçları doğru dozlarda ve doğru şekilde hazırlamak eczacıların yanında önemli bir görevdir. Eczane asistanları, bu süreçte hızlı, doğru ve güvenilir olmalıdır.

c- Eczane İşleyişi: Eczane asistanları, stok yönetimi, reçetelerin düzenlenmesi, eczane içi düzen ve hijyen gibi günlük işleyişin sağlanmasında önemli bir rol oynarlar. Eczacının iş yükünü hafifletirler ve eczanenin düzenli işlemesini sağlarlar.

d- Müşteri Memnuniyeti: Eczane asistanları, hastalara karşı güler yüzlü, anlayışlı ve yardımsever bir tutum sergileyerek müşteri memnuniyetini artırırlar. Bu, hastaların tekrar eczaneye gelmelerini ve tavsiye etmelerini sağlar.

e- Ekip Çalışması: Eczane asistanları, eczacılarla ve diğer sağlık profesyonelleriyle uyum içinde çalışarak hasta bakımında koordinasyonu sağlarlar. Bu, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırır.

Eczane asistanları, eczacıların yanında çalışarak hasta bakımı sürecinde önemli bir role sahiptirler. Doğru eğitim, iletişim becerileri ve iş disipliniyle, eczanenin düzenli işlemesi, hastaların doğru ilaçları alması ve genel olarak sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde sunulması için kritik bir unsurdur.

ECZANE ASİSTANI (ECZACI KAFASI) EĞİTİMİ ve İÇERİĞİ

Eczane asistanı eğitimi genellikle sağlık sektöründe çalışacak olan bireylere temel sağlık bilgileri, ilaç bilimi, farmakoloji, eczacılık yönetimi ve müşteri ilişkileri gibi konularda eğitim sağlar. Bu eğitim genellikle şu konuları içerir:

1- Temel Sağlık Bilgisi: Anatomisi, fizyolojisi ve genel sağlık konuları gibi temel sağlık bilgileri.

2- İlaç Bilgisi ve Farmakoloji: İlaçların çeşitleri, etki mekanizmaları, dozajları ve yan etkileri hakkında bilgi.

3-Eczacılık Yönetimi: Reçete hazırlama, ilaç depolama ve stok yönetimi gibi eczane işletmeciliği konuları.

4- İletişim Becerileri: Müşteri ilişkileri, hasta danışmanlığı ve iletişim becerileri.

5- Yasal ve Etik Konular: Eczacılıkla ilgili yasal düzenlemeler, reçete yönetimi ve etik kurallar.

6- Teknoloji Kullanımı: Eczane yazılımları, reçete işleme sistemleri ve diğer teknolojik araçlarla çalışma becerileri.

Eczane asistanı eğitimi, hem teorik bilgiyi hem de pratik becerileri kapsayarak geniş bir yelpazede bilgi sunar. Bu eğitim, mezunların eczacılarla birlikte çalışarak hastalara yardımcı olabileceği donanıma sahip olmalarını sağlar.

Eczane Asistanlarının en önemli paydaşları eczane danışmanlığı veren eczacılarımızdır.
ECZANE ASİSTANLARININ (ECZACI KALFALARININ) ECZANELERDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Eczacı asistanları için eczanelerde dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar şunlardır:

A- İlaç Bilgisi ve Doğruluk: Eczacı asistanları, reçeteleri doğru bir şekilde okumalı, ilaçları doğru dozlarda ve doğru şekilde hazırlamalıdır. Hatalı ilaç verme durumları önlenmelidir.

B- Hasta Gizliliği: Hasta gizliliğine mutlak surette saygı gösterilmelidir. Hasta bilgileri, reçeteler ve kişisel sağlık bilgileri gizli tutulmalıdır.

C-Temizlik ve Hijyen: Eczane ortamının hijyenik olması, ilaçlarla temas eden yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi ve sterilizasyonun sağlanması gereklidir.

D- Stok Yönetimi: İlaçların son kullanma tarihlerine dikkat edilmeli, stok yönetimi düzenli olarak yapılmalı ve gerektiğinde eksik ilaçlar tamamlanmalıdır.

E- Müşteri İlişkileri: Hasta ve müşteri memnuniyeti önemlidir. Güler yüzlü, anlayışlı ve yardımsever bir tutum sergilenmelidir.

F- Yasal ve Etik Kurallara Uyma: Eczacı asistanları, ilaç dağıtımı ve reçete hazırlama gibi işlemlerde yasal düzenlemelere ve etik kurallara uygun hareket etmelidir.

G- Acil Durumlar ve İlk Yardım Bilgisi: Acil durumlarda nasıl hareket edileceği konusunda eğitim alınmalı ve gerektiğinde ilk yardım müdahalesi yapılmalıdır.

H- İşbirliği ve Ekip Çalışması: Eczacı asistanları, eczacılar ve diğer sağlık profesyonelleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmalı ve işbirliği içinde çalışmalıdır.

I- Teknoloji Kullanımı: Eczane yazılımları ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilmek önemlidir.

J- Sürekli Öğrenme ve Gelişme: Eczacı asistanları, sektördeki gelişmeleri takip etmeli, sürekli öğrenmeye açık olmalı ve kendilerini geliştirmeye devam etmelidir.

Bu hususlara dikkat edilmesi, eczacı asistanlarının verimliliğini artırabilir, hasta güvenliğini sağlayabilir ve eczane işleyişini daha etkin hale getirebilir.

Yukarıda paylaştığımız sebeplere dayanarak eczane danışmanları bir eczanenin genel stratejisini belirlemede etkin rol alan ve ekip bütünlüğü içerisinde eczanenin sürdürülebilirliğini sağlayan personellerdir. STOK DURUM olarak eczanelerimizin stok sayımları sırasında özellikle layout ve fifo (ilk giren ilk çıkar) kuralına riayet etmek ve son olarak ürünlerin düzenli bir şekilde korunması için eczane asistanları ile doğru iletişimi kurma noktasında çabalamaktayız. STOK DURUM Eczane danışmanlığı tecrübelerinin bize gösterdiği deneyimler baz alındığında eczane sayımlarında karşılaştığımız ya da eczane danışmanlığı görevini sürdürdüğümüz eczanelerde STOK DURUM olarak siz değerli eczacılarımız ve asistanlarımız için mesleki gelişimde dikkat edilmesi gereken hususları çıkarmak istedik. Aşağıda Eczane asistanları için rehber olabilecek ve kullanabileceğiniz eczane danışmanlığı temelli mesleki gelişim hususlarını maddeler halinde bulabilirsiniz.

ECZANE ASİSTANLARININ  GELİŞİMİ İÇİN GEREKLİ HUSUSLAR

Eczacı asistanları, kariyerlerini ilerletmek ve daha etkili bir şekilde çalışmak için çeşitli yollarla kendilerini geliştirebilirler:

Eğitim ve Sürekli Öğrenme: Yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve sağlık teknolojileri hakkında güncel kalmak için sürekli olarak eğitim almak ve kendilerini güncel tutmak önemlidir. Seminerlere, kurslara ve eğitim programlarına katılarak bilgi ve becerilerini artırabilirler. Eczane danışmanlığı alan eczanelerde danışman ile sürekli iletişim kurmak ve müşteri geri dönüşleri ile bu iletişim sonuçlarını pekiştirerek birleştirmek.

Pratik Deneyim: Eczacılık alanında daha fazla deneyim kazanmak için farklı eczane ortamlarında veya farklı uzmanlık alanlarındaki çalışmalara katılarak pratik becerilerini geliştirebilirler.

İletişim Becerileri: Müşteri ilişkileri, hasta danışmanlığı ve iletişim becerilerini geliştirmek, hastalarla etkili iletişim kurabilmek ve onlara daha iyi hizmet verebilmek açısından önemlidir.

Teknolojiyi Kullanma Yetkinliği: Eczane yazılımları ve sağlık teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirerek, iş verimliliğini artırabilir ve hizmet kalitesini yükseltebilirler.

Ekip Çalışması ve İşbirliği: Eczacılarla ve diğer sağlık profesyonelleriyle etkili bir şekilde işbirliği yapabilmek için ekip çalışması becerilerini geliştirmek önemlidir.

Yenilikçilik ve Problem Çözme: Sorunları çözebilme yeteneğini artırmak ve yeni çözümler bulmak için yenilikçi düşünme becerilerini geliştirmek, eczacı asistanlarının işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir.

Mesleki Ağ: Meslektaşlarla ilişki kurarak, farklı deneyimlerden öğrenmek ve sektördeki gelişmeleri takip etmek, kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı olabilir.

Eczacı asistanları, mesleklerindeki değişiklikleri ve gelişmeleri takip ederek, sürekli öğrenmeye ve kişisel gelişime açık olmalıdırlar. Bu şekilde, kendilerini sürekli olarak iyileştirerek daha başarılı ve etkili birer sağlık profesyoneli olabilirler. Eczane danışmanlığı konusunda asistanlıktan başlayarak ilerleyen süreçlerde deneyimlerini aktarabilecekleri yeni eczanelerle çalışabilirler.

STOK DURUM olarak biliyoruz ki eczane asistanlarımız, eczane sayımlarının doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi açısından verdikleri bilgiler ve yönlendirmeleri açısından önemli bir unsur. Uzman eczane asistanlarının eczane sayımı sırasında dikkatli olmaları konusunda eğitmek ve bu yönde denetimleri sağlamak, bir çok hedefe ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca eczane danışmanlığı aldığınız firmalar ile sürekli olarak bağlantıya geçmelisiniz.

Bu aşamada Stok Durum ekiplerimiz, eczane danışmanlığı verdiğimiz uzman kadromuzla birlikte veri bankamızı sürekli olarak güncel tutuyoruz. Ayrıca Stok Yönetimine yönelik yazılımlarımızın yanı sıra sıcak sahada yaptığımız sayımlarda 3. Kişiler gizliliğine uygun hareket ederek periyodik olarak personelimi bu kurum kültürüne göre eğitimlere alıyoruz. Stok yönetimini Stok Sayımları ile entegre ederek sürdürülebilir envanter çözümleri üretiyoruz. Eczane danışmanlığı hizmetlerimizde entegrasyonel bir süreç planı izliyoruz.

Stok Yönetim durumunuz ve ilgilendiğiniz diğer konularda bilgi almak için müşteri temsilcilerimiz ya da eczane danışmanlığı veren uzman ekibimizle bağlantıya geçiniz.