eczane sayımı ve ilaç tedariği

Bir Kuyu Danışmanlık markası olan STOK DURUM olarak; eczane sayımı işlemleri sürecinde eczanelerimizde stratejik planlama, karlılık ve ürün tanıtımı süreçlerine önem veriyoruz bu sebeple makalemizde eczaneler için Türkiye’de İlaç Dağıtımı, ilaç dağıtımı yapan kurum ve kuruluşlar ile eczane sayımı arasındaki ilişkiler üzerinde duracağız.

İlaç dağıtımı için genel şartlar izlendiğinde ortaya eczanelerimizde olan ürünlerin bir çoğu için farklı bir kategorizasyon olduğunu görmekteyiz. Eczane sayımı çalışmalarında da sık sık gördüğümüz ilaç dağıtım kanallarını farklılığının eczanelere olan etkilerini canlı olarak gözlemlenmektedir.

Bu aşamada stratejik bir planlama yapmak için genel yapıda karlılığı ön plana koymanın eczane sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Eczane danışmanlığı noktasında eczane sayımı hizmetleri ile elde ettiğimiz tecrübeyle genel kazanç kıstasları için dikkat edilmesi gereken kuralların ilaç tedariği sırasında oluşan koşullarla baştan belirlendiğini biliyoruz. Bu sebeple makalemizde bu dağıtım kanalları konusunda detaylı bir yazı sunacağız.

Eczane sayımı ve eczane danışmanlığı yaptığımız süreçte gördük ki; Türkiye’de ilaç dağıtımı, çeşitli kurumlar ve işletmeler aracılığıyla gerçekleştirilir. İlaçların üreticiden nihai kullanıcıya ulaşmasını sağlayan temel kuruluşlar şunlardır:

İlaç Üreticileri: İlaçların üretimini gerçekleştiren firmalar, ilaçların üretiminden depolanmasına ve dağıtımına kadar olan süreçte ilk adımı oluştururlar.

Toptancı İlaç Firmaları: Bu firmalar, ilaçların toptan alımını yaparlar ve genellikle depolama, stoklama ve büyük partiler halinde ilaçların dağıtımını gerçekleştirirler. Türkiye’de birçok toptancı ilaç firması bulunmaktadır.

Eczaneler: Eczaneler, ilaçların nihai tüketiciye ulaştığı noktalardır. Eczaneler, reçeteli ve reçetesiz ilaçları doğrudan hastalara temin ederler.

Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları: Hastaneler, ilaçların tıbbi kurumlar aracılığıyla kullanıldığı önemli yerlerdir. Hastaneler, genellikle kendi içlerinde ilaç depoları ve dağıtım sistemleri bulundururlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Kamu Alımları: Türkiye’de SGK, sosyal güvenlik kapsamındaki kişilere ilaç temini sağlar. SGK’nın belirlediği fiyatlar ve anlaşmalar çerçevesinde kamu alımları gerçekleştirilir.

Bu kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, ilaçların etkin ve güvenli bir şekilde dağıtılmasını ve nihai kullanıcıya ulaşmasını sağlar. Her bir kuruluş, Türkiye’deki ilaç dağıtımı ve erişimi üzerinde belirli bir rol ve sorumluluk taşır ve bu da sağlık sektörünün temel işleyişinde önemli bir faktördür.

Eczane sayımı ve ilaç tedariği

Türkiye’de Ecza Depoları ve Eczacılar İçin Sağladığı Avantajlar

Türkiye’de sağlık sektörünün önemli bileşenlerinden biri olan eczacılık, hastaların tedavi süreçlerinde kilit bir rol oynar. Eczacılar, hastaların reçeteli ilaçları güvenle ve zamanında temin etmelerini sağlarken, bu sürecin düzenlenmesinde ve ilaç tedarikinde önemli bir aktör konumundadır. Bu noktada, eczacıların ihtiyaç duyduğu ilaçları temin etmelerine yardımcı olan ecza depoları önemli bir rol oynar ve çeşitli avantajlar sunar.

1. Geniş Ürün Yelpazesi ve Stok Çeşitliliği

Ecza depoları, çeşitli ilaçların depolanması ve saklanması için geniş depolama olanaklarına sahiptir. Bu, eczacıların çeşitli ilaçlara kolay erişim sağlamasına olanak tanır. Ayrıca, farklı dozlarda, formlarda ve markalarda ilaçları stoklayarak, hastaların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilirler.

2. Hızlı ve Düzenli Tedarik

Eczacılar, sık sık tedarik edilmesi gereken ilaçları zamanında temin etmek durumundadır. Ecza depoları, düzenli ve hızlı tedarikleriyle eczacılara bu konuda büyük bir avantaj sağlar. Bu, reçeteli ilaçların stoklarda olmasını ve hastaların tedavi süreçlerini aksatmamasını sağlar. Bu süreç eczane sayımı ile desteklenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.

3. Fiyatlandırma ve İndirimler

Ecza depoları genellikle toplu ilaç alımları gerçekleştirir ve bu sayede daha uygun fiyatlarla ilaç temin edebilirler. Bu durum, eczacıların maliyetlerini düşürür ve hastalara daha uygun fiyatlarla ilaç temin etme imkanı sunar. Eczane sayımı ile geçmiş fiyatlı ürünler ile yeni alımlar arasındaki farklar raporlanabilir hale gelmektedir.

4. Lojistik Destek ve Dağıtım Kolaylığı

Eczacılar için, ilaçların güvenli bir şekilde depolanması ve dağıtılması önemlidir. Ecza depoları, lojistik süreçlerde destek sağlar ve ilaçların doğru koşullarda saklanmasını ve dağıtılmasını sağlar. Bu da, ilaçların etkinliğini ve güvenliğini artırır.

5. Profesyonel Danışmanlık ve Destek

Ecza depoları genellikle uzman personel ve farmasötik danışmanlarla desteklenir. Bu da eczacılara, ilaçların kullanımı, depolama koşulları ve olası etkileşimleri konusunda profesyonel danışmanlık imkanı sunar. Eczane danışmanlığı ve eczane sayımları ile kontrol eczane yönetiminin olacaktır.

Türkiye’deki ecza depoları, sağlık sektöründe önemli bir role sahiptir ve eczacıların hastalara daha iyi hizmet vermesine yardımcı olur. Geniş ürün yelpazesi, hızlı tedarik, uygun fiyatlar, lojistik destek ve profesyonel danışmanlık gibi avantajlarıyla, ecza depoları, eczacıların işlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yürütmelerini sağlar. Bu da hastaların ilaçlara daha kolay erişimini ve güvenli kullanımını sağlar.

Eczane sayımı ve eczane danışmanlığı konusunda uzmanlığını ve tecrübelerini paylaşan STOK DURUM ilaç dağıtımı süreçlerinde dikkat edilmesi gereken unsurları da eczane sayımı sonrasında müşterileri ile paylaşmaktadır. Ürünlerle ilgili olarak Türkiye’de çeşitli kurumların yaptırımları olduğu bilinmektedir. Benzer şekilde; bu kurumlar aşağıdaki tanımları ile eczanelerin kar marjları ve fiyatları üzerinde de etki göstermektedir.

Türkiye’de İlaç Dağıtım Kanalları ve Fiyatları Üzerindeki Etkileri

Türkiye’de ilaç dağıtımı, sağlık sektörünün önemli bir parçasıdır ve bu dağıtımın yapıldığı kanalların, ilaç fiyatları üzerinde önemli bir etkisi vardır. İlaçların dağıtımı genellikle üretici firmadan hastalara ulaşana kadar bir dizi aracı kanaldan geçer. Bu kanalların yapısı ve işleyişi, ilaç fiyatlarını belirlemede ve tüketicilere ulaşmasında belirleyici bir rol oynar.

1. Üretici Fiyatından Son Tüketici Fiyatına

Türkiye’de ilaç dağıtımı, üreticiden başlayarak toptancıya, eczane ya da hastanelere ve son olarak da hastalara ulaşan bir zincirleme süreçtir. Her bir aşamada, ilaçların maliyeti ve fiyatı üzerine etkisi olan farklı faktörler bulunmaktadır.

2. Toptancılar ve İlaç Dağıtım Firmaları

Toptancılar, genellikle ilaçların büyük partiler halinde alındığı ve depolandığı aşamadır. Bu noktada, toptancıların, ilaç fiyatlarını belirleme ve bu fiyatları eczanelere sunma konusunda önemli bir rolü vardır. Toptancılar arasındaki rekabet, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde etkilidir.

3. Eczane Fiyatlandırması ve Rekabet

Eczaneler, hastalara en yakın noktalardan biridir ve ilaçların nihai tüketiciye ulaştığı yerlerdir. Eczaneler, ilaç fiyatlarını belirlerken belirli bir marjla çalışırlar ve bu marj, eczanelerin kar marjı olarak da adlandırılabilir. Eczaneler arasındaki rekabet ve piyasa koşulları, ilaç fiyatlarını etkiler.

4. Kamu İlaç Satın Alma Politikaları

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumlar, kamu alımları ve ilaç fiyatlandırması konusunda önemli bir rol oynar. Toplu ilaç alımları, belirlenen fiyatlar üzerinde etkili olabilir ve bu da ilaçların tüm dağıtım kanallarında fiyatları etkileyebilir. eczane sayımı ile ITS kayıtları konusunda da avantaj elde edilecektir.

5. Piyasa Düzenlemeleri ve Yasal Çerçeve

Türkiye’de ilaç dağıtımı ve fiyatlandırması, yasal düzenlemelere tabidir. Yasal düzenlemeler, rekabeti teşvik etmek, ilaç fiyatlarını dengelemek ve tüketicilere uygun fiyatlı ilaçlara erişimi sağlamak amacıyla yapılır. Yasal düzenlemelerde ITS takibinde özellikle eczane sayımı sonrası belirlenen barkod güncellemeleri de önemli yer tutmaktadır.

Türkiye’de ilaç dağıtım kanalları, ilaçların fiyatlarını belirlemede ve nihai tüketicilere ulaşmasında önemli bir rol oynar. Bu kanallar arasındaki rekabet, yasal düzenlemeler, toplu alımlar ve eczane marjları gibi faktörler, ilaç fiyatları üzerinde doğrudan etkilidir. Bu nedenle, ilaç dağıtım kanallarının yapılanması ve düzenlenmesi, sağlık sektöründe fiyatlar ve erişilebilirlik üzerinde önemli bir rol oynar.

Sonuç olarak; eczane sayımı ve eczane danışmanlığı hizmetlerinin doğru kurum ve kuruluşlardan alınması ilaç tedariği gibi kritik konularda bile önünüze çıkarak eczane stratejileri bakımından çok önemli olacaktır. Özellikle eczane sayımı işlemlerinin gizli müşteri uygulamaları gibi yapılması, eczane danışmanlığı hizmetlerinin ise sürekli ve entegre uygulamalarla eczanelerde uygulanması bu aşamada çok ama çok önemlidir.

Bu sebeple, STOK DURUM müşterilerine kendi denetim mekanizmalarını oluşturabilecekleri sistemler sunarak eczanelerin iç kontrol sıklığını ve denetim mekanizmasını  kuvvetlendirir.

Stok Yönetim durumunuz ve ilgilendiğiniz diğer konularda bilgi almak için müşteri temsilcilerimiz ya da uzman ekibimizle bağlantıya geçiniz